Serwis pomp ciepła

Pompy ciepła na dachuPompy ciepła celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii wymagają nie tylko stosowania się do zaleceń danego producenta w obszarze codziennej jej eksploatacji, ale także regularnych prac serwisowych. Przyjmuje się, że serwis ich powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

 

Na czym polega standardowy przegląd pomp ciepła?

Przegląd pomp ciepła w ramach prac serwisowych dotyczy zarówno sprawdzenia podłączenia urządzenia, jak i oceny pracy obiegu czynnika chłodniczego oraz kilku standardowych czynności konserwacyjnych. Do pozostałych podstawowych prac serwisowych zalicza się sprawdzenie układu dolnego i górnego źródła pompy ciepła, przejrzenia automatyki oraz poprawności ustawień urządzenia. Nie można zapomnieć o szczelności i poprawności pracy zaworów bezpieczeństwa, czy też czujników i bezpieczników tworzących instalację.

Nieserwisowane pompy ciepła z czasem zaczynają pracować mniej wydajnie, zaczynają się problemy z utrzymaniem zadanej temperatury w pomieszczeniu przy tej samej wartości dostarczanej energii. Każdorazowo zakończenie prac serwisowych kończy się sporządzeniem protokołu pokontrolnego, w którym opisany jest zakres wykonanych czynności.

 

brand-logo-11
brand-logo-12
brand-logo-13
brand-logo-14
brand-logo-16