Poradnik(FAQ)

uśmioechniety mężczyzna

Co zrobić w przypadku awarii?

W razie wystąpienia problemów w eksploatacji urządzenia grzewczego, zanim zdecydujecie się Państwo na wezwanie serwisu Junkers, warto wykonać poniższe czynności.

Mogą one pomóc w usunięciu zakłócenia w pracy urządzenia bez wizyty serwisu, a jeśli wizyta będzie konieczna, umożliwią serwisantowi sprawniejsze działanie.

Wymienione czynności leżą w zakresie normalnej obsługi, które powinien wykonywać użytkownik zgodnie z instrukcją użytkowania:

Sprawdzić w instrukcji obługi opis usterki zgodny z występującym kodem błędu.
Sprawdzić na manometrze ciśnienie wody w urządzeniu, czy mieści się ono w zakresie zalecanym przez producenta i podanym w instrukcji obsługi. Jeśli jest ono zbyt niskie (zwykle poniżej 0,8 – 1 bar), należy dopuścić wody do poziomu zalecanego (zwykle ok 1,5 bar). Wskazówka manometru powinna znajdować się na zielonym polu..
Sprawdzić prawidłowość przyłączenia do sieci elektrycznej. Jeśli kabel zasilający został włożony do innego gniazda niż oryginalnie, należy umieścić go w tym gnieździe, w którym był on pierwotnie.
Jeśli wyświetlana jest informacja o zablokowaniu (czerwona lampka, wykrzyknik, przekreślony płomień, trójkąt z wykrzyknikiem itp.) , nacisnąć przycisk “RESET”. Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli po tej operacji urządzenie zacznie pracować należy je obserwować, czy nie występują objawy nieprawidłowej pracy – np. wycieki wody, nietypowe odgłosy, zapach spalin w pomieszczeniu. Jeśli cokolwiek wzbudza Państwa podejrzenia, najlepiej dla własnego bezpieczeństwa natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania elektrycznego i zamknąć dopływ gazu. Jeśli występują wycieki wody należy też zamknąć zawory odcinające, a następnie wezwać autoryzowany serwis Junkers.
Jeśli do urządzenia jest podłączony sterownik pokojowy lub pogodowy, sprawdzić czy jest on poprawnie zaprogramowany. Jeśli jest on zasilany bateriami, należy sprawdzić ich stan.

Jeśli powyższe czynności nie pomogły w rozwiązaniu problemu, lub też jeżeli urządzenie pracuje w sposób nieprawidłowy tj.: słabo grzeje, wyłącza się samoczynnie, wchodzi w stan awarii sygnalizując błąd, widać wycieki wody, nadmiernie hałasuje, należy skontaktować się z naszym serwisem dostępnym pod numerem 530 383 530


korzystanie z tabletu

Jak często należy dokonywać konserwacji urządzenia grzewczego?

Częstotliwość konserwacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje urządzenie.

Podstawowe czynności konserwacyjne to utrzymanie urządzenia w czystości oraz wymiana części, które zużywają się w czasie eksploatacji. Zalecane jest jednak aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz do roku. W celu wykonania przeglądu technicznego można skorzystać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers dostępnego pod numerem 530 383 530.


korzystanie z tabletu

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia konserwacji urządzenia?

Zastanawiając się nad potrzebą wykonania konserwacji urządzenia, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

większe bezpieczeństwo eksploatacji – po sprawdzeniu urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zyskujemy spokój. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i prawidłowej eksploatacji. W przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników.
niższe rachunki – niekonserwowane urządzenia to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik powoduje, że urządzenie grzewcze ma niższą sprawność).