Jak często należy dokonywać konserwacji urządzenia grzewczego?

Częstotliwość konserwacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje urządzenie.

Podstawowe czynności konserwacyjne to utrzymanie urządzenia w czystości oraz wymiana części, które zużywają się w czasie eksploatacji. Zalecane jest jednak aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz do roku. W celu wykonania przeglądu technicznego można skorzystać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers dostępnego pod numerem 530 383 530.