Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia konserwacji urządzenia?

Zastanawiając się nad potrzebą wykonania konserwacji urządzenia, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

większe bezpieczeństwo eksploatacji – po sprawdzeniu urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zyskujemy spokój. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i prawidłowej eksploatacji. W przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników.
niższe rachunki – niekonserwowane urządzenia to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik powoduje, że urządczenie grzewcze ma niższą sprawność).